Kutseeksamid 2022. aasta kevadel

Sekretäri- ja kontoritöö tegevusalal on võimalik taotleda bürootöötaja (tase 4), sekretäri (5. tase), õigusassistendi (tase 5) või juhiabi (6. tase) kutset.

KUTSEEKSAMI TOIMUMISE AJAD KEVADEL 2022

************
Eesti Juhi Abi Ühingu järgmised kutseeksamid toimuvad kevadel 2021! Võimalik on sooritada kutseeksam järgmistel kutsetel (või siis ka taastõendada):
👉 Bürootöötaja, tase 4
👉 Sekretär, tase 5
👉 Õigusassistent, tase 5
👉 Juhiabi, tase 6.

Kevad 2022 kutseeksami sooritamise, kutse taastõendamisega seotud kuupäevad:
👉 25. aprill 2022 taotlusdokumentide esitamise viimane kuupäev, koolid esitavad taotlused Kutsekoja kaudu nädal enne kutseeksami sooritamist.
👉 09. mai 2022 taotlejate kirjalik teavitamine eksamile lubamisest (töömaailm);
👉 23. mai 2022 kutsetõendamise alguskuupäev;
👉 27. juuni 2022 lõppotsuse langetamine kutsetõendamise sooritamisest või mittesooritamisest.
Kooli lõpetajate (bürootöö, sekretärid, õigusassistendid) kutseeksamid on plaanis korraldada järgmistel kuupäevadel:
👉 24. mai 2022 – Pärnumaa Kutsehariduskeskus, bürootöötaja ja sekretäri kutseeksam;
👉 26. mai 2022 – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, bürootöötaja kutseeksam;
👉 31. mai 2022 – Tartu Kutsehariduskeskus, bürootöötaja ja sekretäri kutseeksam;
👉 02. juuni 2022 – Haapsalu Kutsehariduskeskus, bürootöötaja kutseeksam;
👉 03. juuni 2022 – Tallinna Majanduskool, sekretäri kutseeksam;
👉 07. juuni 2022 – Tallinna Majanduskool, õigusassistendi kutseeksam.

Taotlus koos vajalike lisadega tuleb digitaalselt allkirjastatuna saata kutseeksam@gmail.com

Küsimused kutseeksami osas palume saata ühingu e-posti aadressile (juhiabiyhing@juhiabiyhing.ee).