Kutse andmine - Konsulteerimine - Ühingu tegemised

EESTI JUHI ABI ÜHING

Eesti Juhi Abi Ühing on loodud eesmärgiga olla abiks Eestimaa sekretäridele ja teistele organisatsiooni juhtkonna huve esindavatele ning juhte abistavatele spetsialistidele.

MEIE VALDKONNAD

KUTSE ANDMINE JA ÕPPETÖÖ

  • teabepäevad
  • kutseeksami-eelsed kursus-konsultatsioonid

KONSULTEERIMINE

  • erialane nõustamine
  • töölenõustamine
Klubiline tegevus

ÜHINGU TEGEMISED

  • kultuuri- ja muud aktiivüritused
  • ühingu koosolekud

MEIE KOOSTÖÖpartnerid