Eesti Juhi Abi Ühingu bürooassistendi,  juhiabi, sekretäri, õigusassistendi kutsete kutsekomisjoni koosseis: 

  • Tööandjad: Hille Raud (SA Õigusteenused Büroo), Piret Veski (Stell Eesti AS)
  • Töötajad/spetsialistid: Janne Kerdo (Eesti Juhi Abi Ühing)
  • Koolitajad:  Tiia Murulaid (Tallinna Tehnikakõrgkool), Külli Song (Pärnumaa Kutsehariduskeskus), Miljan Talvet (Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool)
  • Muud osapooled: Kaire Karp (Riigikantselei)

Kutseeksamite hindamiskomisjonid     

  • Bürooassistendi, tase 4 ja Sekretär, tase 5 hindamiskomisjon järgmises koosseisus: Hille Oidema (komisjoni esimees), Piret Koemets, Tiia Murulaid, Piret Veski.
  • Juhiabi, tase 6 hindamiskomisjon järgmises koosseisus: Hille Oidema (komisjoni esimees), Tiia Murulaid, Piret Veski.
  • Õigusassistent, tase 5 hindamiskomisjon järgmises koosseisus: Krista Paal (komisjoni esimees), Aare Kruuser, Kersti Kägi, Sander Põllumäe.
  • Hindamiskomisjonide töös osaleb ka Janne Kerdo, kes taandab ennast hindamisotsuse hääletusel (kutseseadus § 18 lg 3).
  • Sekretäri, bürooassistendi hindamiskomisjoni töösse (suuline osa) kaasatakse Eesti Juhi Abi Ühingu liikmed.

Hindamiskomisjonid on kinnitatud EJAÜ kutsekomisjoni 03.02.2023 koosoleku protokolli otsusega nr 2 (2-4/42).