Eesti Juhi Abi Ühingu büroassistendi,  juhiabi sekretäri, õigusassistendi kutsekomisjoni koosseis: 

Tööandjad: Hille Raud (SA Õigusteenused Büroo), Piret Veski (Stell Eesti AS)

Töötajad/spetsialistid: Janne Kerdo (Eesti Juhi Abi Ühing)

Koolitajad:  Tiia Murulaid (Tallinna Tehnikakõrgkool), Külli Song (Pärnumaa Kutsehariduskeskus), Miljan Talvet (Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool)

Muud osapooled: HTMi esindaja 

Kutseeksamite hindamiskomisjonid     

  • Bürooassistendi, tase 4 ja Sekretär, tase 5 hindamiskomisjon järgmises koosseisus: Hille Oidema (komisjoni esimees), Piret Koemets, Tiia Murulaid, Piret Veski.
  • Juhiabi, tase 6 hindamiskomisjon järgmises koosseisus: Hille Oidema (komisjoni esimees), Tiia Murulaid, Piret Veski.
  • Õigusassistent, tase 5 hindamiskomisjon järgmises koosseisus: Krista Paal (komisjoni esimees), Kersti Kägi, Aare Kruuser, Sander Põllumäe, Aare Kruuser.
  • Hindamiskomisjonide töös osaleb ka Janne Kerdo, kes taandab ennast hindamisotsuse hääletusel (kutseseadus § 18 lg 3).
  • Sekretäri, bürooassistendi hindamiskomisjoni töösse (suuline osa) kaasatakse Eesti Juhi Abi Ühingu liikmed.

Hindamiskomisjonid on kinnitatud EJAÜ kutsekomisjoni 03.02.2023 koosoleku protokolli otsusega nr 2 (2-4/42).