KUTSE TAASTÕENDAMINE

Kutse taastõendamise eeltingimused:
a) eelnevalt väljastatud kutsetunnistus, mille kehtivusaja lõppemisest ei ole
taastõendamise hetkeks möödas rohkem kui üks aasta ja
b) erialane töökogemus vähemalt poole kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul ja
c) läbitud vähemalt üks (erialane) täienduskoolitus.

Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:
a) Taotlus (taotluses tuleb märkida taastõendatav kutse),
b) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta,
c) kutsealal tegutsemist tõendavad dokumendid.

Kutse_taastõendaja CV, töökogemuse kirjeldus_Juhiabi

Kutse_taastõendaja CV, töökogemuse kirjeldus_Sekretär

Kutse_taastõendaja CV, töökogemuse kirjeldus_Õigusassistent

Kutse taastõendamisega seotud kuupäevad leiab siit

Kutse taastõendamise tasu 88 €, arve väljastatakse pärast dokumentide esitamist. Dokumendid tuleb saata digitaalselt allkirjastatult kutseeksam@gmail.com. 

Kutse taastõendamisega  seotud küsimused on oodatud e-posti aadressile juhiabiyhing@juhiabiyhing.ee.