"Tervishoiusekretär, tase 5" kutse taotlemine

Tervishoiusekretäri kutse andja Eestis on Eesti Juhi Abi Ühing, kes korraldab selle valdkonna kutseeksameid. Kutsetunnistus tõendab selle omaniku erialast kompetentsust.

Tervishoiusekretär, tase 5 kutse taotlemise eeltingimused on: keskharidus, läbitud erialane täienduskoolitus ja vähemalt 1-aastane erialane töökogemus või tervishoiussekretäri kutseõpe või erialaga seotud kutse- või kõrgharidus ja vähemalt  0,5-aastane erialane töökogemus. Tutvu kutsestandardiga.  Vt Tervishoiusekretäri kutseeksami hindamisstandard.

Eesti Juhi Abi Ühingu tervishoiusekretäri kutsete kutsekomisjoni koosseis: 

  • Tööandjad: Kaja Kulper (SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla), Krista Valdvee (SA Viljandi Haigla)
  • Töötajad/spetsialistid: Janne Kerdo (Eesti Juhi Abi Ühing), Ülle Mitt (SA Pärnu Haigla)
  • Koolitajad:  Külli Song (Pärnumaa Kutsehariduskeskus), Piret Tamme (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
  • Muud osapooled: Pille Pärnpuu (Terviseamet)

Kutseeksami hindamiskomisjon   

  • Tervishoiusekretäri hindamiskomisjoni liikmed: Hille Oidema (hindamiskomisjoni esimees), Eveli Besterman, Mari Asser
  • Hindamiskomisjoni töös osaleb Janne Kerdo, kes taandab ennast hindamisotsuse hääletusel (kutseseadus § 18 lg 3).

Hindamiskomisjon on kinnitatud EJAÜ tervishoiusekretäri kutsekomisjoni 17.04.2023 koosoleku protokolli nr 2, otsusega nr 2.2. 

Loe lähemalt Tervishoiusekretäri kutse kutse andmise kord. Kutse tõendamisega seotud kuupäevad leiab siit

Kutseeksamitega seotud küsimused on oodatud e-posti aadressile juhiabiyhing@juhiabiyhing.ee.  Vastutav kontaktisik Janne Kerdo, kutsekomisjoni esimees.

Vaata lähemalt Kutsekoja uudist (Kutsekoja Tervishoiu Kutsenõukogu andis Eesti Juhi Abi Ühingule Tervishoiusekretär, tase 5 kutse andmise õiguse). 

Tervishoiusekretäriks on võimalik õppida Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis.