"Tervishoiusekretär, tase 5" kutse taotlemine

Tervishoiusekretäri kutse andja Eestis on Eesti Juhi Abi Ühing, kes korraldab selle valdkonna kutseeksameid. Kutsetunnistus tõendab selle omaniku erialast kompetentsust.

Tervishoiusekretär, tase 5 kutse taotlemise eeltingimused on: keskharidus, läbitud erialane täienduskoolitus ja vähemalt 1-aastane erialane töökogemus või tervishoiussekretäri kutseõpe või erialaga seotud kutse- või kõrgharidus ja vähemalt  0,5-aastane erialane töökogemus. Tutvu kutsestandardiga.  Vt Tervishoiusekretäri kutseeksami hindamisstandard.

Eesti Juhi Abi Ühingu tervishoiusekretäri kutsete kutsekomisjoni koosseis: 

  • Tööandjad: Kaja Kulper (SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla), Krista Valdvee (SA Viljandi Haigla)
  • Töötajad/spetsialistid: Janne Kerdo (Eesti Juhi Abi Ühing), Ülle Mitt (SA Pärnu Haigla)
  • Koolitajad:  Külli Song (Pärnumaa Kutsehariduskeskus), Piret Tamme (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)
  • Muud osapooled: Pille Pärnpuu (Terviseamet)

Kutseeksami hindamiskomisjon   

  • Tervishoiusekretäri hindamiskomisjoni liikmed: Hille Oidema (hindamiskomisjoni esimees), Eveli Besterman, Mari Asser
  • Hindamiskomisjoni töös osaleb Janne Kerdo, kes taandab ennast hindamisotsuse hääletusel (kutseseadus § 18 lg 3).

Hindamiskomisjon on kinnitatud EJAÜ tervishoiusekretäri kutsekomisjoni 17.04.2023 koosoleku protokolli nr 2, otsusega nr 2.2. 

Loe lähemalt Tervishoiusekretäri kutse kutse andmise kord.

Kutseeksamitega seotud küsimused on oodatud e-posti aadressile juhiabiyhing@juhiabiyhing.ee.  Vastutav kontaktisik Janne Kerdo, kutsekomisjoni esimees.

Vaata lähemalt Kutsekoja uudist (Kutsekoja Tervishoiu Kutsenõukogu andis Eesti Juhi Abi Ühingule Tervishoiusekretär, tase 5 kutse andmise õiguse). 

Tervishoiusekretäriks on võimalik õppida Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis.