EJAÜ tegemised, valdkonnaalane info!

Andmekaitse

Teabehalduse alategevused on andmehaldus, dokumendihaldus, sisuhaldus sise- ja välisveebis, teabele juurdepääsu ja teabe kaitse korraldamine.  Vt lähemalt Vabariigi Valitsuse määrus “Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused”

Seega on oluline järgida andmekaitsealaseid õigusakte ja nõudeid. Allolevalt lingilt saab lähemalt kuulata, vaadata Andmekaitse Inspektsiooni andmekaitsepäeva veebiseminari “Töötaja privaatsus värbamisest uute väljakutseteni”.  

Mõned tähelepanekud: 

  • Organisatsioonidel (andmete töötlejatel) on oluline teada, mis andmeid ja miks nad töötlevad, olulised märksõnad “ennetus”, “läbipaistvus” “koolitus”, “vastastikune usaldus”. 
  • Kuigi kandidaadi osas on tavapärane eelnev “googeldamine”, siis ei peeta seda heaks tooniks ja peab olema siiski põhjendatud ning saab teha õigustatud huvi puhul (võib olla peaks “töökuulutusse” lisame, et meie kõiki kandidaate googeldame)?
  • Tervikliku teabehalduse osas on siiski oluline, et töötajad tööülesannete täitmisel ei kasuta oma isiklikku e-posti aadressi, selleks antakse tööandja poolt tööalane e-posti aadress.  Oluline info on tihtipeale kirjavahetuses (edastatakse, saadakse e-posti teel), kuidas seda hallata? Tööandja kohustus on kehtestada “reeglid”, mis eesmärkidel antud e-posti aadressi kasutatakse, kuidas toimida siis, kui ollakse “eemal” ja mis saab siis, kui töötaja lahkub. 

AKI õppevideod leiab siit.

Õppvideote teemad:

  • Mis on avalik teave?
  • Teabenõude täitmine
  • Juurdepääsupiirangud
  • Dokumendiregister