KUTSE TAOTLEMINE

 

Kutse taotlemise üldised sammud on kirjeldatud Kutsekoja kodulehel.

KUTSEEKSAMI TOIMUMISE AJAD KEVADEL 2023

Eesti Juhi Abi Ühingu järgmised kutseeksamid toimuvad kevadel 2023! Võimalik on sooritada kutseeksam järgmistel kutsetel (või siis ka taastõendada):  Bürooassistent, tase 4; Sekretär, tase 5; Õigusassistent, tase 5; Juhiabi, tase 6.

Kevad 2023 kutseeksami sooritamise, kutse taastõendamisega seotud kuupäevad:

Kevadine kutseeksamiperiood on ajavahemikul 17. aprill – 16. juuni 2023:

  • 24. aprill 2023 taotlusdokumentide esitamise viimane kuupäev (taastõendajad, töömaailm ja sekretäri eriala õpilased, kes soovivad taotleda juhiabi kutset), koolid esitavad taotluse Kutsekoja registri kaudu vähemalt nädal enne kutseeksami sooritamist
  • 08. mai 2023 taotlejate kirjalik teavitamine eksamile lubamisest (töömaailm)
  • 15. mai 2023 kutsetõendamise alguskuupäev
  • 18. juuni 2023 lõppotsuse langetamine kutsetõendamise sooritamisest või mittesooritamisest

Kooli lõpetajate (bürooassistendi, sekretäri) kutseeksamid on plaanis korraldada järgmistel kuupäevadel:

  • T, 23. mai 2023 – Tallinna Majanduskool, sekretäri kutseeksam (sh ka töömaailma sekretäri, juhiabi kutseeksam)
  • T, 30. mai 2023 – Tallinna Majanduskool, õigusassistendi kutseeksam
  • N, 25. mai 2023 – Pärnumaa Kutsehariduskeskus, sekretäri kutseeksam
  • R, 26. mai 2023 – Haapsalu Kutsehariduskeskus, bürooassistendi kutseeksam
  • T, 30. mai 2023 – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, sekretäri kutseeksam
  • N, 01. juuni 2023 – Tartu Kutsehariduskeskus, bürooassistendi ja sekretäri kutseeksam

 KUTSE TAOTLEMISE TASU

Kutse andmise tasud:
– kutseõppeasutuse lõpetajale 38 eurot (bürooassistent, sekretär, õigusassistent)
– esmataotlejale 126 eurot (juhiabi, sekretär, õigusassistent)
– taastõendajale 86 eurot (kõik kutsed, v.a bürooassistent).

Tasu suurused on kinnitanud Kutsekoja Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõuskogu 2. mai 2018 otsusega nr 9. Kutse taotlemise tasu on vaja tasuda pärast arve saamist Eesti Juhi Abi Ühingu arvelduskontole IBANEE271010220245135225 SEB Pangas.

Kutseeksamitega seotud küsimused on oodatud e-posti aadressile juhiabiyhing@juhiabiyhing.ee.  Vastutav kontaktisik Janne Kerdo, kutsekomisjoni esimees.

Vaata täpsemalt kutse taotlemise ja taastõendamise eeltingimused ja esitatavad dokumendid Eesti Juhi Abi Ühingu kutse andmise kord.