KUTSE TAOTLEMINE

 

Kutse taotlemise üldised sammud on kirjeldatud Kutsekoja kodulehel.

KUTSEEKSAMI TOIMUMISE AJAD KEVADEL 2024

Eesti Juhi Abi Ühing korraldab kevadel 2024 järgmiste kutsete kutseeksameid: 

 • Bürooassistent, tase 4
 • Sekretär, tase 5
 • Õigusassistent, tase 5
 • Tervishoiusekretär, tase 5
 • Juhiabi, tase 6

Kevadine kutseeksamiperiood toimub ajavahemikul 15. aprill – 19. juuni 2024:

 • 22. aprill 2024 taotlusdokumentide (sh taastõendamise taotlusdokumentide) esitamise viimane kuupäev, koolid esitavad taotluse Kutsekoja registri kaudu nädal enne kutseeksami sooritamist;
 • 06. mai 2024 taotlejate kirjalik teavitamine eksamile lubamisest (töömaailm);
 • 20. mai 2024 kutsetõendamise alguskuupäev;
 • 19. juuni 2024 lõppotsuse langetamine kutsetõendamise sooritamisest või mittesooritamisest.

Kutseeksamid toimuvad järgmistel kuupäevadel:

 • T, 21. mai 2024 – Tallinna Majanduskool, sekretäri kutseeksam (lisaks töömaailma kutsed);
 • R, 24. mai 2024 – Haapsalu Kutsehariduskeskus, bürootöötaja kutseeksam;
 • T, 28. mai 2024 – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, sekretär kutseeksam;
 • N, 30. mai 2024 – Tartu Rakenduslik Kolledž, bürootöötaja ja sekretäri kutseeksam;
 • T, 04. juuni 2024 – Pärnumaa Kutsehariduskeskus, sekretäri kutseeksam;
 • K, 05. juuni 2024 – Tallinna Majanduskool, õigusassistendi kutseeksam (lisaks töömaailma kutsed);
 • K, 05. juuni 2024 – Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, tervishoiusekretäri kutseeksam (lisaks töömaailma kutsed).
 •  

 KUTSE TAOTLEMISE TASU

Kutse andmise tasud:
– kutseõppeasutuse lõpetajale 38 eurot (bürooassistent, sekretär, tervishoiusekretär, õigusassistent)
– esmataotlejale 126 eurot (juhiabi, sekretär, tervishoiusekretär, õigusassistent)
– taastõendajale 88 eurot (kõik kutsed, v.a bürooassistent).

Tasu suurused on kinnitanud Kutsekoja Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõuskogu (kutsenõukogu otsus 20.04.2023)Kutse taotlemise tasu on vaja tasuda pärast arve saamist Eesti Juhi Abi Ühingu arvelduskontole IBANEE271010220245135225 SEB Pangas.

Kutseeksamitega seotud küsimused on oodatud e-posti aadressile juhiabiyhing@juhiabiyhing.ee.  Vastutav kontaktisik Janne Kerdo, kutsekomisjoni esimees.

KUTSE TAOTLEMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID, vt siit.

Vaata täpsemalt kutse taotlemise ja taastõendamise eeltingimused ja esitatavad dokumendid Eesti Juhi Abi Ühingu kutse andmise kord.