KUTSE TAOTLEMINE

 

Kutse taotlemise üldised sammud on kirjeldatud Kutsekoja kodulehel.

KUTSEEKSAMI TOIMUMISE AJAD SÜGISEL 2023

Eesti Juhi Abi Ühing on korraldamas valdkonna kutseeksameid oktoobris-novembris 2023. Bürooassistent, tase 4; Sekretär, tase 5; Õigusassistent, tase 5, Tervishoiusekretär, tase 5 ja Juhiabi, tase 6 kutseeksamid toimuvad juhul, kui kutseeksamite sooritamiseks on taotlusi esitatud järgmiselt:

  • bürooassistent, sekretär, tervishoiusekretär, õigusassistent – vähemalt kümme kutse taotlejat
  • juhiabi – vähemalt kaks kutse taotlejat.

Sügis 2023 kutseeksami sooritamise, kutse taastõendamisega seotud kuupäevad:

  • 25. september 2023 taotlusdokumentide esitamise viimane kuupäev,
  • 09. oktoober 2023 taotlejate kirjalik teavitamine  eksamile lubamisest, 
  • 16. oktoober 2023 kutsetõendamise alguskuupäev, 
  • 06. november 2023 lõppotsuse langetamine kutsetõendamise sooritamisest või mittesooritamisest, 
  • 13. november 2023 taotlejate teavitamine lõppotsusest.
  •  

 KUTSE TAOTLEMISE TASU

Kutse andmise tasud:
– kutseõppeasutuse lõpetajale 38 eurot (bürooassistent, sekretär, tervishoiusekretär, õigusassistent)
– esmataotlejale 126 eurot (juhiabi, sekretär, tervishoiusekretär, õigusassistent)
– taastõendajale 88 eurot (kõik kutsed, v.a bürooassistent).

Tasu suurused on kinnitanud Kutsekoja Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõuskogu (kutsenõukogu otsus 20.04.2023)Kutse taotlemise tasu on vaja tasuda pärast arve saamist Eesti Juhi Abi Ühingu arvelduskontole IBANEE271010220245135225 SEB Pangas.

Kutseeksamitega seotud küsimused on oodatud e-posti aadressile juhiabiyhing@juhiabiyhing.ee.  Vastutav kontaktisik Janne Kerdo, kutsekomisjoni esimees.

KUTSE TAOTLEMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID, vt siit.

Vaata täpsemalt kutse taotlemise ja taastõendamise eeltingimused ja esitatavad dokumendid Eesti Juhi Abi Ühingu kutse andmise kord.