KUTSE TAOTLEMINE

 

Kutse taotlemise üldised sammud on kirjeldatud Kutsekoja kodulehel.

KUTSEEKSAMI TOIMUMISE AJAD SÜGISEL 2024

Eesti Juhi Abi Ühing korraldab sügisel 2024 järgmiste kutsete kutseeksameid: 

 • Bürooassistent, tase 4
 • Sekretär, tase 5
 • Õigusassistent, tase 5
 • Tervishoiusekretär, tase 5
 • Juhiabi, tase 6

Kutseeksamiperiood toimub ajavahemikul 30.09-19.11.2024:

 • 30. september 2024 taotlusdokumentide esitamise tähtaeg kutseeksami sooritamiseks, kutse taastõendamiseks;
 • 08. oktoober 2024 taotlejate kirjalik teavitamine eksamile lubamisest, kutsetõendamise alguskuupäev; 
 • 12. november 2024 lõppotsuse langetamine kutsetõendamise sooritamisest või mittesooritamisest, 
 • 19. november 2024 taotlejate teavitamine lõppotsusest.

Kutseeksamid toimuvad juhul, kui kutseeksamite sooritamiseks on taotlusi esitatud järgmiselt:

 • bürooassistent, sekretär, tervishoiusekretär, õigusassistent – vähemalt kümme kutse taotlejat;
 • juhiabi – vähemalt kaks kutse taotlejat.
 •  

 KUTSE TAOTLEMISE TASU

Kutse andmise tasud:
– kutseõppeasutuse lõpetajale 38 eurot (bürooassistent, sekretär, tervishoiusekretär, õigusassistent)
– esmataotlejale 126 eurot (juhiabi, sekretär, tervishoiusekretär, õigusassistent)
– taastõendajale 88 eurot (kõik kutsed, v.a bürooassistent).

Tasu suurused on kinnitanud Kutsekoja Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõuskogu (kutsenõukogu otsus 20.04.2023)Kutse taotlemise tasu on vaja tasuda pärast arve saamist Eesti Juhi Abi Ühingu arvelduskontole IBANEE271010220245135225 SEB Pangas.

Kutseeksamitega seotud küsimused on oodatud e-posti aadressile juhiabiyhing@juhiabiyhing.ee.  Vastutav kontaktisik Janne Kerdo, kutsekomisjoni esimees.

KUTSE TAOTLEMISEKS ESITATAVAD DOKUMENDID, vt siit.

Vaata täpsemalt kutse taotlemise ja taastõendamise eeltingimused ja esitatavad dokumendid Eesti Juhi Abi Ühingu kutse andmise kord.