LIIKMED

Eesti juhi abi ühingu juhatus

Janne Kerdo (juhatuse esinaine)

Piret Koemets

Tiia Murulaid

ÜHINGU LIIKMED
Ühingu liikmeteks on igal tegevusaastal selleks isikliku ankeediga soovi avaldanud isikud ja ka organisatsioonid, kes tunnistavad ühingu põhikirja, eetikakoodeksit ja täidavad põhikirjaga ette nähtud kohustusi (esitatud liikmeksasumise sooviavaldus/ankeet, tasutud liikmemaks, aktiivne osalemine tegevuses).​

1 Mari Annilo
2 Tiina Anpilogova
3 Anu Ehamaa
4 Tiia Hüüdma
5 Anne Ilp
6 Merit Ivaste
7 Anne Jõul
8 Siiri Kahro
9 Janne Kerdo
10 Piret Koemets
11 Signe Koht
12 Liia Kuljanova
13 Linda Kull
14 Velve Kõiv
15 Tiiu-Reet Kõrven
16 Anu Laas
17 Anneli Lein
18 Made Lilleberg
19 Jaanika Linn
20 Gerly Metsar
21 Ülle Moks
22 Tiia Murulaid
23 Kersti Möldre
24 Mirjam Nõmme
25 Kristi Oikimus
26 Ly Pärn
27 Manilve Randala
28 Külli Song
29 Mirjam-Merike Sõmer
30 Miljan Talvet
31 Tatjana Tšurkina
32 Malvi Uusjärv
33 Erika Vehm
34 Piret Veski
35 Diana Visnu
36 Lembi Võsumägi
37 Virve Vändrik

LIIKMESTAATUSED
  • asutajaliikmed
  • auliikmed
  • tegevliikmed
  • kandidaadid ehk vaatlejad