LIIKMED

Eesti juhi abi ühingu juhatus

Janne Kerdo (juhatuse esinaine)

Piret Koemets, Tiia Murulaid, Kristi Oikimus, Gerda Šein

ÜHINGU LIIKMED
Ühingu liikmeteks on igal tegevusaastal selleks isikliku ankeediga soovi avaldanud isikud ja ka organisatsioonid, kes tunnistavad ühingu põhikirja, eetikakoodeksit ja täidavad põhikirjaga ette nähtud kohustusi (esitatud liikmeksasumise sooviavaldus/ankeet, tasutud liikmemaks, aktiivne osalemine tegevuses).​

 • Mari Annilo
 • Tiina Anpilogova
 • Anu Ehamaa
 • Tiia Hüüdma
 • Anne Ilp
 • Merit Ivaste
 • Anne Jõul
 • Siiri Kahro
 • Janne Kerdo
 • Tajana Kivikin
 • Piret Koemets
 • Signe Koht
 • Liia Kuljanova
 • Tiiu-Reet Kõrven
 • Anu Laas
 • Anneli Lein
 • Made Lilleberg
 • Jaanika Linn
 • Gerly Metsar
 • Ülle Moks
 • Tiia Murulaid
 • Kersti Möldre
 • Mirjam Nõmme
 • Kristi Oikimus
 • Ly Pärn
 • Manilve Randala
 • Külli Song
 • Mirjam-Merike Sõmer
 • Miljan Talvet
 • Tatjana Tšurkina
 • Malvi Uusjärv
 • Erika Vehm
 • Piret Veski
 • Diana Visnu
 • Lembi Võsumägi
 • Virve Vändrik

LIIKMESTAATUSED
 • asutajaliikmed
 • tegevliikmed
 • kandidaadid ehk vaatlejad